To se dešavalo samo onima koji ne ispunjavaju zahteve službe i čine povrede vojne discipline što je dobro poznato svim njihovim kolegama”, navodi se u odgovoru Ministarstva odbrane na saopštenje Vojnog sindikata Srbije u kojem je navedeno da u vojsci vladaju samovolja i loši međusobni odnosi zbog kojih sve više ljudi napušta oružane snage.

Ministarstvo je potvrdilo navode sindikata da su na fotografijama na njihovom sajtu prikazani vojnici sa starom opremom ali je dodalo da je ta oprema ispravna i funkcionalna.

“Načelo ekonomije snaga i sredstava pri organizovanju obuke nalaže da se u te svrhe, naročito na početnim nivoima, koristi stara oprema. Vojnici koji uspešno završe obuku i stupe u profesionalnu vojnu službu dobijaju naoružanje i opremu u skladu sa prirodom dužnosti koju obavljaju i sa njom nastavljaju obuku. Čak su i budući pripadnici specijalnih jedinica, koje raspolažu najmodernijim naoružanjem i opremom, tokom selektivne obuke nosili staru opremu i uniforme”, dodaje ministarstvo.