Novi Pazar je novac dobio na ime realizacije projekta preventivnog delovanja na smanjenje rizika od klimatskih promena, kao i elementarnih i drugih nepogoda, a u cilju zaštite imovinskih interesa.

U naselju Šestovo aktivno je nekoliko klizišta, uglavnom u blizini pravoslavnog groblja.

Pored Novog Pazara, na javnom pozivu vrednom više od 450 miliona dinara, biće podržani projekti još 38 lokalnih samouprava među kojima je i Prijepolje.

Toj Opštini odobreno je 6,5 miliona dinara za uvođenje savremenih informacionih tehnologija u sali u kojoj se održavaju skupštinska zasedanja i sednice Opštinskog veća.