Ministarstvo je odbacilo kao “neproverene i netačne” informacije koje je ranije danas kao “nezvanične” izneo Vojni sindikat a po kojima su u pripremi izmene i dopune Zakona o VS, sa namerom da se podigne starosna granica za odlazak u penziju sa sadašnjih 53 na 55 godina za podoficire i oficire do čina potpukovnika, a za ostale oficire višeg čina, sa 55 na 57 godina.

U saopštenju tog resora stoji i da ne razmatra izmene podzakonskih akata koji regulišu način obračuna jubilarnih nagrada za profesionalne pripadnike ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

“Najnovije saopštenje Vojnog sindikata sadrži niz spekulacija na pomenute teme kao i pogrešna tumačenja normativa poput onog – da se iznos otpremnina reguliše podzakonskim aktima čija se izmena, navodno, priprema. Naime, ovo pitanje uređeno je Članom 88. Zakona o VS, čija se izmena, ponavljamo – ne razmatra”, piše u saopštenju.

Dodaje se da postojeća zakonska rešenja omogućavaju produžetak profesionalne vojne službe ukoliko za to postoji potreba i saglasnost lica kome se na taj način odlaže odlazak u penziju.

“Današnje saopštenje Vojnog sindikata koje sadrži neproverene i netačne informacije u vezi sa pitanjima statusa i standarda pripadnika Ministarstva odbrane i VS jeste ponovni neuspeli pokušaj da se dezinformišu naši pripadnici i celokupna javnost”, ocenilo je ministarstvo odbrane.