Stranka Zajedno je u utorak podnela krivičnu prijavu protiv direktorke Zavoda za zaštitu spomenika grada Beograda Olivere Vučković, ministarke kulture Maje Gojković i drugih NN lica pri Zavodu i Ministarstvu, zbog sumnje da nisu zaštili spomenik kulture Železničku stanicu u Beogradu i time pričinili veću materijalnu štetu ovom zaštićenom objektu.

Iz stranke su u saopštenju ocenili da su Gojković, Vučković i drugi izvršili krivično delo uništenje i oštećenje tuđe stvari i krivično delo nesavestan rad u službi.

“Zgrada Železničke stanice, koja ima status spomenika kulture od velikog značaja, već je mesecima u stanju potpune zapuštenosti. U novembru u zgradi je izbio požar, unutar zgrade je nataloženo smeće, a iza zgrade je deponija građevinskog otpada Beograda na vodi. Neobezbeđeni pristup zgradi sa bočne strane je potpuno dostupan prolaznicima i opasan”, piše u saopštenju stranke.

Ministarstvo kulture je na to odgovorilo da ono u slučaju požara ili sličnog događaja nema nadležnost za preduzimanje hitnih mera, već je Muzej sopstvenik navedenog kulturnog dobra i korisnik objekta, te je on o novembarskom požaru “promptno obavestio” vatrogasnu službu, policiju i i nadležni Zavod za zaštitu spomenika kulture.

Ministarstvo je u saopštenju navelo da je Istorijski muzej Srbije, posle 58 godina postojanja, dobio za svoj novi stalni dom jedinstveni spomenik kulture, nekadašnju Glavnu železničku stanicu Beograda.

Ta istorijski, urbanistički i arhitektonski značajna zgrada iz 1884. godine, bila je Glavna železnička stanica glavnog grada do 2018, kada je, iako funkcionalna i saobraćajno bitna za grad i Srbiju, zatvorena radi izgradnje “Beograda na vodi”, a pruge su uklonjene.

Navedeno je da je u državnom budžetu za 2022. godinu za izradu projektno-tehničke dokumentacije bilo izdvojeno 29 miliona dinara i 21,4 miliona dinara za pripremu stalne postavke, dok je u budžetu za 2023. godinu dodatnih 19 miliona dinara za tu postavku.

“Od kada je objekat dodeljen Muzeju, za samo dve godine je celokupna unutrašnjost objekta očišćena od smeća i šuta, urađena su geostatička istraživanja, otvorene (geološke) istraživačke sonde, utvrđeno stanje zidne i temeljne konstrukcije, nađeni su delovi podruma koji su čitav vek bili zazidani. Tokom Drugog svetskog rata polovina zgrade je bila srušena, a sačuvana polovina je ostala čitava u ‘karatavanima’ “, navodi Ministarstvo.

“Projekat (revitalizacije) je završen i u proceduri je dobijanja lokacijskih uslova i građevinske dozvole. Ministarstvo kulture obezbedilo je sredstva iz kredita za početak radova u iznosu od 10 miliona evra, a to je jedini ispravan put i savesna briga za očuvanje spomeničkog nasleđa”, dodaje se u saopštenju.