Iz ministarstva su podsetili da se 19 saveta bira na neposrednim i četiri na elektorskim izborima.

Članove nacionalnog saveta na neposrednim izborima biraće pripadnici albanske, aškalijske, bošnjačke, bugarske, bunjevačke, vlaške, grčke, egipatske, madjarske, nemačke, poljske, romske, rumunske, ruske, rusinske, slovačke, slovenačke, ukrajinske i češke nacionalne manjine, dok će članove za nacionalne savete putem elektorske skupštine birati makedonska, hrvatska, crnogorska i goranska manjina.

“Nacionalni saveti su najvažnije ustanove nacionalnih manjina kojima su, prema Zakonu, poverena ‘javna ovlašćenja da učestvuje u odlučivanju ili da samostalno odlučuje o pojedinim pitanjima iz oblasti kulture, obrazovanja, obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisma u cilju ostvarivanja kolektivnih prava nacionalne manjine na samoupravu u tim oblastima'”, naveli su iz ministarstva.

Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina biće održani na 949 biračkih mesta širom Srbije od 7.00 do 20.00 časova, a na izborima će glasati blizu pola miliona pripadnika nacionalnih manjina sa pravom glasa, upisanih u Posebni birački spisak.

“Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog poziva sve građane sa pravom glasa da izađu sutra na izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina kako bi novi sazivi imali potreban demokratski legitimitet i bili pravo predstavničko telo nacionalnih manjina u Srbiji”, navedeno je u saopštenju.