Usvajanje Statuta predstavlja sprovođenje Odluke Vlade Srbije i prvi je korak ka reformi EPS-a kojom će se upravljački organi profesionalizovati, dovesti do efikasnijeg poslovanja i učiniti EPS “regionalnim energetskim gigantom”, navodi se u saopštenju.

Pre usvajanja Statuta, kako je saopšteno, Ministarstvo rudarstva i energetike i Vlada Srbije izvršili su konsultacije sa sindikatima.

Posle razmatranja sugestija u Statutu je definisano da jedan član Nadzornog odbora bude predstavnik zaposlenih, čime se dodatno štite prava radnika.

U Statutu piše da Društvo, pored pretežne i ostalih delatnosti, obavlja trgovinu električnom energijom.

“Društvo (EPS) nastavlja da vrši javno snabdevanje električnom energijom u skladu sa izdatom licencom Agencije za energetiku Srbije iz 2016. i zakonom kojim se uređuje energetika”, navodi se u saopštenju.

Ministartsvo je saopštilo da “promena pravne forme (EPS-a) donosi uređenje odnosa države i upravljanja, te da Statut predviđa da Osnivač, Vlada Srbije, imenuje Skupštinu Društva”.

“S obzirom na to da je Osnivač jedini akcionar, Skupština je jednočlana i ona imenuje Nadzorni odbor na koji prenosi najveći deo nadležnosti”, objašnjava se u saopštenju.

Nadzorni odbor ima sedam članova od kojih je jedan predsednik, a jedan predstavnik zaposlenih, i, kako je saopšteno, određuje strategiju i poslovne ciljeve društva i odgovoran je za njihovo ostvarivanje.

Nadzorni odbor imenuje sedam članova Izvršnog odbora, odnosno izvršne direktore od kojih je jedan generalni direktor, navelo je Ministarstvo.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović je kazala da je EPS “žila kucavica ” domaćeg energetskog sistema i cele privrede, te da je nacionalni interes da bude snažna i nezavisna i da bude pokretač ekonomskog razvoja.

“Promena pravne forme će doneti efikasnije upravljanje, nema otuđenja imovine, niti otpuštanja radnika, a EPS će nastaviti da bude i snabdevač i trgovac električnom energijom”, kazala je ona.

Po rečima ministarke, profesionalizacija EPS-a treba da omogući ubrzanu realizaciju velikog broja projekata koji treba da ojačaju proizvodnju električne energije.

Ukazala je u saopštenju da je transformacija EPS-a i prvi korak reforme domaćih energetskih preduzeća.

“Cilj Vlade Srbije je jačanje energetskog sektora, uvođenje profesionalnog menadžmenta, poboljšanje upravljanja i unapređenje poslovanja energetskih preduzeća u vlasništvu države”, kazala je ona.