U saopštenju povodom 12. juna, Međunarodnog dana borbe protiv dečjeg rada, ministarstvo je navelo da je više od 160 miliona dece u svetu uzrasta mlađeg od 17 godina izloženo radnoj eksploataciji, odnosno da je radilo u situaciji koja za njih nije dobra po pitanju fizičkog i mentalnog zdravlja.

“Deca koja žive i odrastaju u teškim materijalnim i socijalnim uslovima, lako postaju žrtve nedozvoljenog radnog angažovanja. Mogućnosti za tako nešto se uvećavaju ukoliko se siromaštvo i socijalna isključenost dece i roditelja poklapaju sa pripadnošću nekoj od društveno osetljivih podgrupa”, stoji u saopštenju.

Međunarodni dan borbe protiv dečjeg rada obeležava se od 2002. godine s ciljem podizanja svesti i pokretanja akcija u svetu protiv dečjeg rada i zapošljavanja dece.