“Značaj aktivnog učešća na popisu i slobodnog izjašnjavanja nacionalne pripadnosti pripadnika manjinskih zajednica doprinosi očuvanju i razvijanju sopstvenog identiteta, i u velikoj meri utiče na kvalitet podrške i politika kreiranih na državnom nivou, a koje za cilj imaju unapredjenje položaja pripadnika nacionalnih manjina”, navodi se u saopštenju.

Kampanju sprovode ministarstvo i 23 saveta nacionalnih manjina, pripremljeni su TV i radijski spotovi, posteri i lifleti na jezicima u upotrebi za sve 23 manjine u Srbiji, a jedan od ciljeva projekta predstavlja podizanje svesti pripadnika nacionalnih manjina o važnosti učešća na popisu stanovništva.

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Srbiji traje od 1. do 31. oktobra ove godine i sprovodi ga Republički zavod za statistiku.