BEOGRAD – Ministarstvo vera Srbije pozvalo je danas islamske velikodostojnike i sve muslimane u Srbiji na smirivanje strasti i apelovalo da me?usobne optužbe ustuknu pred strpljenjem, mudroš?u i uzajamnim uvažavanjem. Povodom ju?erašnjih doga?aja ispreda Altun alem džamije u Novom Pazaru, ministarstvo je pozvalo reisu-l-ulemu Adema Zilki?a i glavnog uftiju Muamera Zukorli?a da "odmah javno priznaju jedan drugog onako kako ih priznaje država, njihovi verski službenici i vernici". U saopštenju se podse?a da su sa stanovišta ministarstva svi organizacioni oblici Islamske verske zajednice koji su prijavljeni ministarstvu apsolutno legitimni i potpuno ravnopravni, odnosno da država Srbija priznaje i Rijaset Islamske zajednice Srbije i Mešihat Islamske zajednice u Srbiji sa sedištem u Novom Pazaru. Prema odredbama Zakona o crkvama i verskim zajednicama, u Srbiji ne postoje niti mogu postojati dve islamske zajednice, nego samo jedna, slobodno ure?ena po autonomnim unutrašnjim propisima. Te propise ne donosi i ne primenjuje država nego organi Islamske verske zajednice, navodi se u saopštenju. Prema Ministarstvu, ti propisi treba da štite i poštuju versku slobodu svih gra?ana islamske veroispovesti u Srbiji, a ne samo slobodu, prava, interese i snagu pojedinih organa Islamske zajednice ili pojedinih verskih velikodostojnika. "Jedino poštovanjem dostojanstva, prava i obaveza Islamske verske zajednice prema svojim vernicima i prema demokratskom društvu mogu?no je, strpljivim radom i razgovorima, uskladiti odnose i nadležnosti pojedinih organizacionih delova unutar jedinstvene Islamske verske zajednice", piše u saopštenju. Ministarstvo je apelovalo na sve muslimane u Novom Pazaru, koji podržavaju jednog, drugog ili tre?eg islamskog velikodostojnika, da se u njihovo ime me?usobno ne sva?aju i ne sukobljavaju. Umesto sva?a i sukoba, bolje je da svi muslimani, zajedni?kim glasom, traže od svojih verskih službenika i verskih vo?a da se me?usobno izmire i da zajedni?kim snagama rade na afirmaciji islama, islamskog obrazovanja, kulture i tradicije, navodi se u saopštenju. Ministarstvo je navelo da je to jedini na?in da Islamska verska zajednica stekne i sa?uva ugled javne zajednice od šireg društvenog zna?aja, a takav status joj je odre?en i obezbe?en Zakonom o crkvama i verskim zajednicama.