Novac je predviđen Uredbom o utvrđivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Srbije za 2023. godinu, koju je Vlada danas usvojila.

Cilj tog programa je motivisanje seoskog stanovništva da ostane na selu i podsticanje mladih da se vrate na selo, rešavanjem stambenog pitanja.

Do sada je iz ovog programa kupljena 1.631 kuća sa okućnicom.

Najniža cena seoske kuće bila je 388 hiljada dinara, a najskuplje su koštale do maksimalnog dozvoljenog iznosa od 1,2 miliona dinara, pa se za opredeljeni iznos od 500 miliona očekuje kupovina još oko 500 kuća.

Ministarstvo za brigu o selu će narednih dana raspisati Javni konkurs po ovom programu.