Kako je rečeno na predstavljanju tog programa, biće dodeljeno najmanje deset cirkularnih vaučera u vrednosti od najviše 12.000 američkih dolara.

“Životna sredina postaje prioritet, a klimatske promene su usko vezane i za cirkularnu ekonomiju, jer je važno napustiti linearni model poslovanja i preći na cirkularni”, rekla je pomoćnica ministarke zaštite životne sredine Sandra Dokić.

Na Javni poziv mogu da se prijave naučnoistraživačke organizacije u Srbiji koje saradjuju sa privredom ili nameravaju da ostvare takvu saradnju.

Kako je rečeno, Info-dan o javnom pozivu biće održan 17. novembra u Zgradi UN-a ili onlajn.

Cirkularni vaučeri predstavljaju finansijski podsticaj za ostvarivanje ovakve saradnje, kroz nagradjivanje najboljih predloga u oblasti cirkularne ekonomije kojima se doprinosi ublažavanju klimatskih promena.

Kroz taj poziv identifikovaće se inovativna rešenja naučnoistraživačkih organizacija, primenjiva za privatno ili javno preduzeće i razvijena u saradnji sa njima.

Na taj način će biti poboljšana komercijalizacija zelenih inovacija i efikasna upotreba sirovina, energije i smanjenje štetnih emisija.

“Ovim projektom hoćemo da podržimo inovativna rešenja kada je reč o cirkularnoj ekonomiji i zato je najpozvaniji za ovo naučni sektor… Ova rešenja pomoći će privredi da izvrši zelenu transformaciju”, objasnio je vodja tima za životnu sredinu i klimatske promene Miroslav Tadić.

Predložene inovativne inicijative bi trebalo da promovišu cirkularna i energetski-efikasna tehnička rešenja koja racionalno koriste resurse, promovišu nisko-ugljenični ili ugljenično-neutralni razvoj i poslovne modele koji bi mogli da ostvare značajne uticaje i održive rezultate vidljive u potražnji za rešenjem na tržištu.

Rok za dostavljanje prijava je 1. decembar u 17.00 časova.

Više informacija o pozivu na sajtu cirkularnezajednice.rs.

Javni poziv je raspisan u okviru projekta “Smanjenje ugljeničnog otiska lokalnih zajednica primenom principa cirkularne ekonomije u Republici Srbiji – Cirkularne zajednice”, koji sprovode resorno ministarstvo, UNDP i GEF od marta 2022. godine do marta 2027. godine.

Cilj projekta je podsticanje razvoja i podrška sprovodjenju cirkularnih ideja, poslovnih modela i proizvoda javnih i privatnih preduzeća, radi smanjenje ugljeničnog otiska lokalnih zajednica u Srbiji.