NOVI PAZAR – Predsednica Fonda za humanitarno paravo Nataša Kandi? rekla je danas u Novom Pazaru da gra?ani žele državu koja ?e da vodi ra?una o njima. Ona je na mirovnom skupu povodom se?anja na žrtve sjeverinskog zlo?in rekla da gra?ani žele vlast koja ?e da ih sluša i vodi ka Evropi. "Mi trenutno vidimo vlast i politi?are koji su svakim danom sve bogatiji, oni nam ukazuju da se politikom isplati baviti. Ono što vidimo je vlast koja kao banda razbojnika deli plen, a gra?ana nema nigde", rekla je Nataša Kandi? na skupu Sa?uvajmo mir u Sandžaku. Ona je rekla da gra?ani Srbije imaju pravo da znaju šta se dešavalo u prošlosti i da se porodice žrtava iz Sjeverina ose?aju bespomo?nim i uplašenim kao i pre 15 godina. "Postoji li nada za Srbiju? Postoji, samo treba da se organizujuemo, ne?emo politi?are koji ne rade u interesu gra?ana i demokratske budu?nosti, ho?emo vlast koja pokazuje da gradi demokratsku budu?nost", rekla je Kandi?. Predsednica nevladine organizacije Urban-in iz Novog Pazara Aida Chorovi? ocenila je da je krajnje vreme da se zlo?ini po?nuobeležavati. "Predstavnici i prijatelji zlo?inaca sede i u zgradi novopazarske opštine, oni su prijatelji Slobodana Miloševi?a i Vojislava Koštunice. Sada nam daju noževe i pištolje da se sami poubijamo", rekla je Chorovi?. Ona je dodala da je Novi Pazar sada leglo kriminalaca, a da je opštinska vlast izvršilac svega što Srbija treba da uradi sa ljudima u ovom kraju. Predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava Biljana Kova?evi? Vu?o rekla je da poslednja dešavanja u Sandžaku pozivaju na oprez. "Mi se bojimo onoga što se može desiti u Sandžaku i kako ?e se Srbija destabilizovati. Plašimo se da je ovo ve? vi?en scenario", rekla je Vu?o. Ona je rekla da se zalaže se za novi vrednosni sistem u društvu i vladavinu pravne države. "Mi želimo da se bavimo ljudskim pravima, da legalizam bude pravna država i vladavina prava, a ne pokrivanje zlo?ina koji su u?injeni u naše ime", dodala je Vu?o. Današnji skup u Novom Pazaru su organizovale nevladine organizacije iz više gradova u Srbiji beogradski Centar za kulturnu dekontaminaciju, Fond za humanitarno pravo, Helsinški odbor za ljudska prava, Inicijativa mladih za ljudska prava, Komitet pravnika za ljudska prava, ZZene u crnom, Damad, Urban- in, Impuls i Sandža?ki odbor za ljudska prava. Danas se navršava 15 godina od otmice i ubistva 16 gra?ana bošnja?ke nacionalnosti, državljana SR Jugoslavije iz mesta Sjeverin. Pripadnici srpske paravojne formacije Osvetnici 22. oktobra 1992. izveli su iz autobusa na liniji Pljevlja-Priboj 15 muškaraca i jednu ženu, odveli ih u Višegrad. Oni su u motelu Vilina vlas brutalno psihi?ki i fizi?ki zlostavljani i potom ubijeni na obali Drine. Ubijeni su Mehmed SSebo, Zafer Hadži?, Medo Hadži?, Medredin Hodži?, Ramiz Begovi?, Derviš Softi?, Modhad Softi?, Mujo Alihodži?, Alija Mandal, Sead Pecikoza, Mustafa Bajramovi?, Hajrudin Sajtarevi?, Esad Džahi?, Ramahudin Djatovi?, Ediz Gibovi? i jedina žena me?u njima Mevlida Koldži?.