“Ciljevi održivog razvoja Agenda 2030 je nacionalni prioritet, sa druge strane strateški, horizontalni prioritet Srbije je definitivno proces evropskih integracija i mi tu ne pričamo o dve različite stvari već pričamo o agendi razvoja kroz korišćenje procesa pregovora kao instrumenta tog razvoja”, rekla je ona na sastanku Zajedničkog upravnog odbora za sprovođenje Okvira saradnje Ujedinjenih nacija za održivi razvoj sa Republikom Srbijom 2021-2025.

Dodala je da je pandemija korona virusa otežala rad medjuresorne radne grupe za sprovodjenje Agende 2030, te izrazila nadu da će se rad grupe “reaktivirati”.

Zajednički upravni odbor Vlade Srbije i Ujedinjenih nacija najviše je rukovodeće telo Okvira saradnje Ujedinjenih nacija za održivi razvoj.

Na današnjem sastanku predstavnici nadležnih institucija Srbije i specijalizovanih misija Ujedinjenih nacija u Srbiji razgovaraju o prioritetima Vlade Srbije i zajedničkim aktivnostima sa UN u okviru sprovođenja Agende 2030. i ciljeva održivog razvoja Srbije.

Kako navode iz Ministarstva za evropske integracije, okvir saradnje Ujedinjenih nacija za održivi razvoj za period 2021-2025, u vrednosti od 364 miliona dolara od kojih je do septembra 2022. već realizovana pomoć u vrednosti od 121 milion dolara, predstavlja osnov za podršku Srbiji u tri važne strateške oblasti – zelena transformacija, socijalna zaštita/demografska otpornost i vladavina prava, ljudska prava, rodna ravnopravnost i dobro upravljanje, u skladu sa Agendom 2030 i Agendom za pristupanje Evropskoj uniji.

Agenda 2030. je globalna razvojna agenda za period nakon 2015, a u narednih 15 godina se od država potpisnica očekuje da mobilišu sve resurse kako bi iskorenili siromaštvo, borili se protiv nejednakosti i našli odgovore na klimatske

promene.

Komentari (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *