On je za Autonomiju rekao da će u sredu na sastanku s ministarkom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelenom Tanasković tražiti da minimalna otkupna cena kravljeg mleka bude 80 dinara po litru, da premija za mleko bude 20 dinara, i da subvencija sa postojećih 25.000 dinara po muznom grlu bude povećana na 50.000 dinara.

Druga grupa zahteva odnosi se na državno zemljište koje je dato stočarima po pravu prečeg zakupa, dodao je on.

Baćina je rekao da je banatskim mlekarima potrebna dugoročnija sigurnost u proizvodnji, pa tako traže da se “aneksom ugovora pod istim uslovima produži zakup za 10 godina od dana isteka postojećeg ugovora”, kao i da svaki novi ugovor o zakupu bude na 20 godina “jer proizvođači mleka moraju da imaju neku sigurnost”.

Prema njegovim rečima proizvođači traže i obavezno uvođenje kvota na uvoz sirovog mleka koji je sada nekontrolisan.

“Mleko koje ne ispunjava kriterijume EU sada uvoze naše mlekare po jeftinijoj ceni. Samim tim nama ruše otkupnu cenu. Neka država uvozi mleko, ali samo ako fali, ne da uvozi ko koliko hoće”, istakao je Baćina.