Mojsilović i Ristuči su, kako se navodi u saopštenju ministarstva odbrane, na redovnom sastanku razgovarali o bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, kao i o zajedničkim aktivnostima koje se preduzimaju za praćenje situacije na terenu i efikasan odgovor na eventualne pokušaje ugrožavanja bezbednosti, pre svega nealbanskog stanovništva.

U razgovoru je istaknut značaj kontakata na svim nivoima Vojske Srbije i međunarodnih snaga, koji se realizuju sa ciljem održavanja direktnih kanala komunikacije i stvaranja preduslova za efikasnu saradnju na izgradnji sigurnog i bezbednog okruženja na Kosovu i Metohiji i u zahvatu administrativne linije.

Mojsilović se tokom dana sastao i sa direktorom za strategiju, planove i politiku Evropske komande Oružanih snaga SAD Danijelom Lasikom, sa kojim je razgovarao o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji u Evropi i na Zapadnom Balkanu, kao i o mogućnostima za unapređenje saradnje.

Kao oblasti od zajedničkog interesa u domenu vojno-vojne saradnje Srbije i SAD identifikovani su obuka i obrazovanje vojnika i starešina, kao i druge aktivnosti koje doprinose izgradnji operativnih sposobnosti Vojske Srbije.