Momirović je objasnio da Srbija interveniše samo na te tri lokacije kada je reč o Savi i Dunavu i da su ostali delovi tih reka plovni, iako je vodostaj nizak.

„Praktično od Bugarske do Nemačke svuda postoje problemi zbog niskog vodostaja, i mi smo bili prinudjeni da brzo reagujemo i obezbedimo takozvanu minimalnu plovnost rečnih puteva u Srbiji“, naveo je ministar.

On je objasnio da je cilj tih radova da se obezbedi propisana dubina plovnog puta, kako bi se omogućilo snabdevanje ugljem sa reka, naglašavajući da je za to potrebno da plovni put bude regulisan i u Bugarskoj, ali da očekuje da će se i to desiti u skorije vreme.

Načelnik odeljenja za poslove lučkih kapetanija Milan Nikolić kazao je da je sektor kod Čortanovaca na tom delu plovnog puta najkritičniji i da je minimalna dubina u tom delu oko 2,2 metra.