Momirović je u februaru ove godine rekao da će radovi najverovatnije početi tokom juna, a potom je u maju rekao da će pokušati da radovi krenu u ovoj godini „koliko već na jesen“. 

Momirović je u maju kazao da je problem u pripremi zemljišta za izgradnju, odnosno u eksproprijaciji jer se na trasi obilaznice nalaze nelegalno izgradjeni objekti koji moraju biti srušeni, a od ljudi koji u njima žive država ne može da napravi „beskućnike“. 

 

Prilikom današnjeg boravka u Nišu, Momirović je rekao da će izgradnja obilaznice početi nakon što na jesen budu počeli pripremni radovi na izgradnji brze pruge od Beograda do Niša. 

„To je jednostavno takva dinamika. Morate da imate na umu da smo ogromna sredstva, a ovde pričamo o milijardama evra, dobili od naših evropskih partnera. Mi moramo da pratimo njihove procedure koje su ponekada, po našem mišljenju, malo trome“, izjavio je Momirović prilikom obilaska niškog aerodroma. 

 

On je dodao da Srbija, ukoliko želi da ostvari pravo na grantove, odnosno bespovratna sredstva evropskih partnera, mora da prati procedure. 

Momirović je istakao da je strateška odluka i politika da glavni i najveći gradovi u Srbiji budu povezani najkvalitenijom železničkom infrastrukturom i da centar Niša bude rasterećen kargo saobraćaja.