Portparol je rekao da su Generalni komitet i plenarna sesija 76. SZS-a u skladu sa tim doneli odluku da odbace predlog “pozivanja Tajvana da u SZS učestvuje kao posmatrač”, koji su podnele neke zemlje.

Ovo u potpunosti pokazuje da princip jedne Kine ima međunarodnu podršku i predstavlja preovlađujući trend koji se ne može osporiti.

Ne obazirući se na mišljenja različitih partija i ono što je najbolje za tajvanske sunarodnike, vlasti Demokratske napredne stranke (DPS) tražile su od zemalja koje su uspostavile “diplomatske veze” sa Tajvanom da podnesu ovaj predlog.

Ovi nečuveni koraci idu protiv toka istorije i svesno podrivaju međunarodna pravila, rekao je portparol.

Skoro 100 zemalja je poslalo pisma SZO ili izdalo saopštenja u kojima izražava svoju podršku principu jedne Kine i neslaganje sa učešćem Tajvana u SZS.

Portparol je naglasio da Kineska centralna vlada pridaje veliku važnost zdravlju i dobrobiti sunarodnika na Tajvanu i da će preduzeti sve odgovarajuće mere za učešće Tajvana u globalnim zdravstvenim pitanjima, pod uslovom poštovanja principa jedne Kine.

Komentari (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *