Oni su podsetili da se u narednom periodu očekuje duži sušni period, bez padavina, sa visokim temperaturama koje pogoduju nastanku požara na otvorenom prostoru i njegovom brzom širenju.

“Odredbama Zakona o zaštiti od požara zabranjeno je spaljivanje trave, niskog rastinja i smeća, a za nepoštovanje zakona zaprećena je kazna za pravna lica od 300.000 do milion dinara, odnosno, 10.000 dinara za fizička”, navodi se u saopštenju.

Istim zakonom je zabranjeno i loženje vatre u šumi i na 200 metara od ruba šume te da je propisana kazna za to od 10.000 do 50.000 dinara.

Sektor za vanredne situacije MUP-a tokom juna i jula ove godine evidentirao je 4.982 vanredna događaja, od kojih su 3.836 bili požari.