Prevoz iregularnih migranata i njihovo krijumčarenje, kako se dodaje u saopštenju, Krivičnim zakonikom propisano je kao krivično delo za koje je zaprećena kazna zatvora do osam godina, dok za kvalifikovane oblike tog dela može biti izrečena kazna i do 15 godina.

MUP je naglasio da se za kvalifikovane oblike kazna ne može ublažiti ispod propisanog minimuma čak i kada za to postoje olakšavajuće okolnosti.

Dodao je da se okrivljenima oduzima prevozno sredstvo kojim su prevozili iregularne migrante i u prvih šest meseci ove godine od okrivljenih je, do okončanja krivičnog postupka, oduzeto više od 100 vozila.

Policijski službenici zbog izvršenja tog krivičnog dela, u prvih šest meseci ove godine, uhapsili su 162 osobe, od čega 142 muškarca i 20 žena.