Građani koji u ovom, jednomesečnom, periodu predaju neregistrovano oružje neće krivično odgovarati, niti snositi bilo kakve posledice a ne moraju dokazivati ni poreklo oružja, saopštio je MUP, kao i da to mogu da urade svakog dana u vremenu od 7.00 do 19.00 časova.

“Pozivamo građane koji poseduju nelegalno oružje da se odazovu ovom pozivu, obrate najbližoj policijskoj stanici i predaju oružje za koje nemaju isprave o oružju”, navela je načelnik Odeljenja za oružje iz Uprave za upravne poslove Jelena Lakićević.

Precizirala je da se to odnosi na sve vrste oružja, na automatsko kao i svako drugo, na minsko-eksplozivna sredstva, delove za oružje i municiju koju su protivpravno držali.

Ona je pozvala i one građane koji nisu predali policijskim stanicama na čuvanje oružje nakon smrti vlasnika, da to sada urade.