Od 25 kandidata, 10 će biti angažovani kao policajci, a 15 će raditi kao saobraćajni policajci zaduženi za saobraćajne nezgode.

Pravo učešća na konkursu imaju državljani Srbije koji imaju više od 18, a manje od 24 godine, odnosno ne više od 27 godina starosti, ukoliko je reč o kandidatima koji su svršeni studenti Kriminalističko-policijskog univerziteta.

Budući policajci moraju imati prebivalište na teritoriji Policijske uprave Novi Pazar, posedovati važeću vozačku dozvolu B kategorije, kao i da ne postoje bezbednosne smetnje za obavljanje tog posla.

Prijave, sa neophodnom dokumentacijom, podnose se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata, a konkurs je otvoren do 11. avgusta.

Prilikom podnošenja prijave, kandidati će se izjašnjavati za koje od ponuđenih radnih mesta konkuriše.

Sve neophodne informacije o konkursu objavljene su na sajtu MUP-a.