On je novinarima rekao da će se u slučaju pobede na izborima boriti za jedinstvo islamske zajednice i bošnjačkog naroda.

“Očekujem da BNV bude savez stručnih ljudi iz četiri oblasti kojim se ono bavi, ali i saradnju sa državom na polju rešavanja svih pitanja koja se tiču bošnjačkog naroda i države uopšte. Naša lista želi da bude ravnopravan pregovarač u razgovoru sa državom na polju pitanja koja treba da rešavamo”, rekao je Muratović.