On je nakon sastanka sa predstavnicima tih ustanova, organizovanog zbog ponovne pojave velikog broja prosjaka u Novom Pazaru, rekao da je to kompleksan i senzibilan problem koji se ne može rešiti jednim potezom, već iziskuje koordinisanu akciju brojnih subjekata.

“Od sada će aktivnost na ulici nadležnih organa, policije, Centra za socijalni rad i Prekršajnog suda biti kontinuirana i svakodnevna. Dogovoreno je da na kraju meseca napravimo presek i da vidimo efekte, kao i da preduzmemo mere ako postoji organizovano prosjačenje, da se vinovnici otkriju”, kazao je Murić.

Dodao je i da su ti organi i ranije radili na suzbijanju prosjačenja, ali da nije bilo efekta.

Murić je poručio je da je želja lokalne samouprave da se u rešavanje tog problema uključe mediji, nevladine organizacije i Kancelarija za mlade.

“Poseban akcenat treba da je na građanima. Mnogo bi se prosjačenje smanjilo i suzbilo kada bi građani imali svest da tim ljudima ne daju novac. Ima mnogo načina da se ljudima pomogne, a davanjem 50 ili 100 dinara na ulici im ne pomažemo, već otežavamo život. Ta deca nisu dobrovoljno na ulici, već ih neko na to primorava”, kazao je Murić.

Istakao je da većina procesuiranih prosjaka ima prebivalište na teritoriji Novog Pazara i da su oni, uglavnom, povratnici u vršenju tog krivičnog dela, kao i da je dobar deo njih socijalno zbrinut.