On je za radio Sto plus rekao da u gradu trenutno živi 108 romskih porodica koje broje 564 člana i da svi oni imaju svoje mesto stanovanja, kao i socijalnu i zdravstvenu zaštitu i pravo na obrazovanje.

“Za 35 interno raseljenih romskih porodica u naselju Blaževo izgrađene su kuće i oni tu imaju sve uslove za normalan život, a trenutno radimo na obezbeđivanju vode za 17 porodica koji žive na Dojeviću, kao i u naselju Veseli breg. Članovi ovih 108 porodica su potpuno ravnopravni i imaju prava kao i svi ostali građani ovog grada, a sve je to obezbeđeno kroz Strategiju i akcioni plan za Rome ”, rekao je Murić.

Dodaje da u gradu trenutno ima i veliki broj Roma koji nisu stanovnici grada već tu borave samostalno ili organizovano zbog prosjačenja.

“U pitanju su Romi koji u naš grad dolaze iz drugih gradova na kraći ili duži vremenski period zbog prosjačenja i moraćemo da u saradnji sa policijom u narednom periodu radimo na rešavanju tog problema”, naveo je Murić.

Strategija i Akcioni plan za poboljšanje položaja Roma u Novom Pazaru usvojeni su 2013. godine.