Direktor muzeja Fuad Baćićanin rekao je radiju Sto plus da je organizacija ova tri događaja jedan od pokazatelja uspešnog završetka ove godine.

“Večeras smo predstavili radove u novom, 44. broju Novopazarskog zbornika, jedinog stručno naučnog časopisa u ovom gradu, koji u kontinuitetu izlazi od 1977. godine. Osim toga, otvorili smo i izložbu rukopisa na osmanskom, arapskom, crkvenoslovenskom i hebrejskom i jeziku, koji postoje u našem muzeju, a koji su prevedena i digitalizovana“, rekao je Baćićanin.

On je pojasnio da su u pitanju vredna rukopisna dokumenta, od ukaza Sultana Abdulhamida, do dvojezičnih ugovora i upisa u registar na crkvenoslovenskom i osmanskom jeziku, koji su nastali u Novom Pazaru, a potiču iz 18. veka.

Rukovodilac muzejske biblioteke Avdija Salković kaže da je večeras prisutnima predstvljena i digitalna biblioteka na sajtu ove ustanove.

“Izvršena je traskripcija i prevod 38 dokumenata, među kojima ima tapija, tadašnjih ličnih dokumenata, upisa u registar, ugovora o posuđivanju novca, o najmu zemlje. Pored toga, imamo i odeljak rukopisne knjige, gde je trenutno izloženo pet knjiga, od kojih su dve kompletno prevedene”, rekao je Salković našem radiju.

On je istakao da sve to sa naučnog aspekta predstavlja veliki uspeh, na poljima muzeologije i orijentalističkih nauka, jer su prevode i samu digitalizaciju uradili stručnjaci koji rade u ovom muzeju.

U muzeju ističu da je sve ove projekte podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Srbije.