To važi i za cenu celog pileta jer je Vlada Srbije danas, promenila uredbu kojom su propisane maksimalne cene odredjenih životnih namirnica, tako što su iz nje izbačene odredbe koje se odnose na ove vrste svinjetine i celog trupa pileta.

Uredbom o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica do sada su bile ograničene, izmedju ostalog, i cene odredjene vrste svinjetine i piletine celog trupa pileta.

Tako je do sada maksimalna maloprodajna cena za svinjski but bez kostiju bila 750,20 dinara po kilogramu, za svinjsku plećku bez kostiju 738,10 dinara, za svinjski vrat sa kostima 689,70 dinara po kilogramu, dok krmenadla sa kostima nije smela da u prodavnicama bude skuplja od 659,45 dinara po kilogramu.

Uredbom je do sada bilo propisano da maksimalna maloprodajna cena svežeg pilećeg trupa ne sme prelaziti 319 dinara po kilogramu.