Na novodobijeni zbir obračunava se akciza u iznosu od 7,5 odsto, pa na sve to još porez na dodatu vrednost (PDV) od 20 odsto i to predstavlja novo zaduženje po računu za električnu energiju, a ukupan rezultat dodatno će biti uvećan za iznos takse za RTS od 299 dinara.

Ušteda u potrošnji struje meri se jednog meseca u odnosu na isti mesec prethodne godine. To je precizirano zaključkom Vlade Srbije, usvojenim 16. septembra u vidu preporuka Elektroprivredi Srbije (EPS).

„Preporučuje se Javnom preduzeću  Elektroprivreda Srbije da se kupcima iz kategorije domaćinstvo na garantovanom snabdevanju obračuna popust na zaduženje za električnu energiju u obračunskom periodu – obračunska snaga, trošak garantovanog snabdevača i energija, počev od računa za oktobar 2022. godine zaključno sa računom za mart 2023. godine“, navodi se u zaključku.

Umanjenje će, kako se precizira, biti računato na sledeći način: za domaćinstva koja uštede električnu energiju u odnosu na isti mesec prethodne godine za više od pet odsto, a manje ili jednako 20 odsto, obračunavaće se popust od 15 odsto.

Za domaćinstva koja umanje potrošnju električne energije za više od 20 odsto, a manje ili jednako 30 odsto,  popust će biti 20 odsto, a za uštedu veću od 30 odsto popust je 30 odsto.

Kupcima koji nemaju potrošnju u konkretnom mesecu, popust neće biti obračunat.

Komentari (0)

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.