Na osam do sada proglašenih izbornih lista za poslanike Skupštine Srbije nalazi se ukupno 72 kandidata iz šest sandžačkih gradova.

Najviše kandidata, čak 39, nalazi se na listi “Čedomir Jovanović- LDP, BDZS, SDU“, po sedam je na listama “Aleksandar Vučić- Budućnost u koju verujemo SNS, SDPS, NS, SPO, PS” i “Sa Demokratskom strankom za demokrtasku Srbiju”, šest je na listi “Ivica Dačić- SPS, PUPS, JS”, po pet na listama „DSS- Vojislav Koštunica“ i „SRS- Vojislav Šešelj“ i samo tri na listi „URS- Mladjan Dinkić“.

Radio Sto plus saznaje da je među kandidatima za poslanike iz ovog dela Srbije najviše Novopazaraca, čak 29, sledi Prijepolje sa 15, Priboj sa 10, Tutin sa 9, pa Sjenica sa 8 i Nova Varoš sa samo jednim kandidatom.

Muškarci prednjače po broju, ima ih 52, dok je medju kandidatima 20 žena, dok posmatrano po nacionalnosti na izbornim listama ima 50 Bošnjaka i 22 Srbina.

Prema podacima Republičke izborne komisije na prvoj listi “Aleksandar Vučić- Budućnost u koju verujemo SNS, SDPS, NS, SPO, PS” nalaze se Muamer Bačevac (70), Nikola Jolović (109) i Mirsad Đerlek (250) iz Novog Pazara, Mujo Muković (47) iz Tutina, Dragoljub Zindović (71) iz Prijepolja, kao i Milanka Jevtović- Vukojičić (42) i Krsto Janjušević (175) iz Priboja.

Na drugoj listi “Ivica Dačić- SPS, PUPS, JS” nalaze se Azra Hamidović (173) i Dejan Kulundžić (198) iz Novog Pazara, Sefedin Šehović (133) i Ahmed Bačevac (176) iz Tutina, Radovan Rovčanin (84) i Predrag Terzić (216) iz Priboja.

Na trećoj izbornoj listi „DSS- Vojislav Koštunica“ su Goran Sarić (80) iz Novog Pazara, Dejan Savić (241) iz Tutina, Veroslav Karličić (100), Vukosav Tomašević (34) iz Prijepolja i Stanimir Cvijović (107) iz Priboja.

Na listi “Čedomir Jovanović- LDP, BDZS, SDU“ nalaze se Sead Šaćirović (7), Amela Zoranić (18), Sead Redžović (46), Enes Curić (59), Hajro Tutić (74 ),  Jasmina Nikšić (81), Edin Zećirović (109), Ferid Bulić (130), Mithat Lukač (137), Mirsad Šačić (167), Mustafa Fetić (172), Sead Ličina (179), Jonuz Džanković (193), Muradija Nokić (207), Esmir Salković (242) i Bahra Plojović (249) iz Novog Pazara.
 
Na ovoj listi su još i Tutinci Zaim Redžepović (25), Atifa Šaljić (60), Smail Alić (95) i Misala Pramenković (123), Sjeničaci Mersija Camović (39), Fadil Nikšić (53), Sejfudin Muminović (88), Ramiza Karišik (144), Aldin Kurtović (158), Tešrif Šačić (200) i Rijalda Muhović (228).

Osim njih na ovoj četvrtoj listi se nalaze i Samir Tandir (13), Omer Duraković (45), Sabahudin Hajdarević (67), Marija Jevtović (69), Sabira Hadžiavdić (102), Edin Striković (121), Muhamed Bašić (151),  Alisa Talović (186), Biran Čelebić (214) iz Prijepolja, kao i Kenan Hajdarević (11), Fahrudin Alagić (32) i Jasmin Hodžić (41) iz Priboja.

Listu „SRS- Vojislav Šešelj“ izmedju ostalih čine Zoran Lončarević (164) i Nataša Veljković (228) iz Novog Pazara, Milojica Kaličanin (131) iz Sjenice, kao i Zoran Despotović (17) i Dragana Caković (183) iz Prijepolja.
 
Na listi „URS- Mladjan Dinkić“ nalaze se Jusuf Mujezinović (124) iz Novog Pazara, Ćamil Hajrizović (67) iz Tutina i Hasan Džanović (136) iz Priboja.

Na za sada poslednjoj listi “Sa Demokratskom strankom za demokrtasku Srbiju” nalaze se Aida Ćorović (9), Edis Ukić (148), Milena Džambasanović (155), Meho Camović (168) iz Novog Pazara, kao i Zorica Grbović (242) iz Prijepolja, Saša Vasilić (172) iz Priboja i Sanja Vranić (173) iz Nove Varoši.

A.Bajrović