Psiholog Marija Tiosavljević rekla je radiju Sto plus da zahtevi za korišćenje ove usluge svakodnevno pristižu i da jedan lični pratilac često radi i sa troje dece.

„Ova usluga podrazumeva da jedan lični pratilac bude zadužen za jednog korisnika, ali je u našoj sredini specifično to što pratioci rade sa dvoje ili troje dece naizmenično. U poslednja dva meseca pristigao je 21 novi zahtev roditelja koji su prepoznali potrebu da njihova deca na ovaj način budu uključena u proces obrazovanja“, rekla je Tiosavljević.

Dodaje da su u program ličnog pratioca uključena deca sa autizmom, cerebralnom paralizom, lakom ili umerenom retardacijom, kao i Daunovim sindromom.

„Lični pratilac ima veliku ulogu u obrazovanju dece sa smetnjama u razvoju jer se detetu na taj način pruža podrška u aspektima u kojima je ono trenutno nesamostalno“, ističe Tiosavljević.

Udruženje psihologa pored ove, sprovodi i uslugu Personalni asistent namenjenu punoletnim osobama sa invaliditetom koju u Novom Pazaru trenutno koriste tri osobe, dok su četiri na listi čekanja.

Usluge Lični pratilac i Personalni asistent u Novom Pazaru sprovode se od 2016.godine, uz finansijsku pomoć Gradske uprave.