“Imamo četiri fakulteta gde su podeljeni svi indeksi i to su FON, ETF, Arhitektonski i Fakultet bezbednosti. Na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja preostalo je tri mesta, na Farmaceutskom pet mesta i to za studije na engleskom. Ni jedno budžetsko mesto nije ostalo na još sedam fakulteta i to su Pravni i Ekonomski fakultet, Fakultet političkih nauka, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Veterinarski, Stomatološki i Farmaceutski fakultet, rekao je prorektor za nastavu Univerziteta u Begradu Dejan Filipović.

Na preostalih 20 fakulteta ostalo je slobodnih budžetskih mesta, ali su na većini popunjena sva budžetska mesta na određenim studijskim programima.

Кonačni zvanični podaci prvog upisnog roka za školsku 2023/24. godinu biće objavljeni na sajtu Univerziteta u Beogradu posle sednica univerzitetske Кomisije za upis koja je zakazana za sredu 19. jul, a nakon toga će biti raspisan drugi upisni rok za preostala slobodna mesta na fakultetima UB.