NKEU je u saopštenju istaklo da su razmatrali rezultate obnovljenog Berlinskog procesa i drugih inicijativa, pre svega napredak u realizaciji Zajedničkog regionalnog tržišta i sporazuma koji su zaključeni u okviru inicijative Otvoreni Balkan.

“Očekujemo da će se kroz Berlinski proces i druge regionalne inicijative podstaći nastavak reformi u oblasti demokratizacije, vladavine prava i pravedne energetske tranzicije, kao i rešavanje preostalih otvorenih pitanja. Nacionalni konvent će podsticati još snažniju ulogu civilnog društva u unapredjenju saradnje u regionu”, stoji u saopštenju.

Istakli su da su sporazumi o medjusobnom priznavanju ličnih karata, univerzitetskih diploma i profesionalnih kvalifikacija, potpisani u okviru Berlinskog procesa, korak napred u regionalnoj saradnji, uz uverenje da će doprineti olakšanom kretanju ljudi, obrazovanju mladih, otvorenosti tržišta u regionu, ekonomskoj razmeni i drugim vrstama saradnje.

Komentari (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *