Predsednik Izvršnog odbora tog nacionalnog organa Fahrudin Mavrić kazao je da je Sandžak ponosan jer ima mlade koji su svesni bogatstva svoje kulture, istorije i tradicije i tom prilikom naglasio važnost sprovođenja popisa stanovništva.

“Trebamo biti svesni da se u našoj državi sve određuje prema broju stanovništva. Ako želimo da naša deca budu sutra podjednako zastupljena i zaposlena u državnim institucijama, sudu, SUP-u, ministarstvima, obrazovnim ustanovama, ako želimo podjednak odnos sa većinskim stanovništvom, onda trebamo izaći na popis i izjasniti se da smo ponosni Bošnjaci“, ocenio je Mavrić.

Prema podacima BNV-a, od 37 osnovnih i srednjih škola u Sandžaku, u kojima se nastava odvija na bosanskom jeziku, u 29 škola učenik generacije je u nastavi na bosanskom jeziku.

Nastavu na bosanskom jeziku ove školske godine pohađalo je 16.414 učenika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici i Prijepolju.