On je to uradio iako je vojska obećala da će predati vlast civilnoj vladi.

Od puča 25. oktobra, pritvoreno je više od 100 vladinih zvaničnika i političara, kao i  veliki broj demonstranata i aktivista.

Sudanska opozicija podelu vlasti sa vojskom nakon prošlomesečnog puča.

Sudanska vojska preuzela je vlast 25. oktobra, raspustivši prelaznu administraciju i uhapsivši desetine vladinih zvaničnika, političara, demonstranata i aktivista. Puč je izazvao medjunarodnu osudu i masovne proteste u Kartumu i drugim gradovima.

Tranziciona vlada sačinjena od generala i civila sačinjena je 2019. nakon zbacivanja dugogodišnjeg autokratskog lidera Omara Al-Bašira, posle narodne pobune.