Navedeno je da je po inovacionim performansama Srbija lider u regionu, i među prvih 10 zemalja višeg srednjeg nivoa dohotka među kojima su i Kina, Brazil, Rusija, Turska, Rumunija…

GII prati globalne trendove u inovacijama u 132 zemlje. Ukupno se ocenjuje 81 indikator u dve kategorije: podrška i ulaganja u inovacije (kvalitet propisa, obrazovnog sistema, ulaganja u istraživanje i razvoj, razvijenost IT i opšte infrastrukture, ulaganja u inovatore) i rezultati inovacija (broj kreiranih aplikacija, patenata, vrednost izvoza IT usluga).

“Globalni indeks inovativnosti i pored nekih nedostataka daje vrlo konkretne uvide u to šta bi trebalo da budu dalji prioriteti. Bolje stojimo među kriterijumima koji ocenjuju podršku inovacijama i ulaganje u inovacije nego u delu koji meri rezultate inoviranja. Zato je važno je da i dalje jačamo saradnju nauke i privrede i lakši pristup inovatora finansiranju jer će to doneti rezultat i na strani novih i brojnijih inovativnih proizvoda”, rekao je o Srbiji direktor za konkurentnosti i investicije u NALED-u Dušan Vasiljević.

Po njegovim rečima, najviše prostora za unapređenje ima saradnji nauke i privrede, ulaganju privatnog sektora u istraživanje i razvoj, pristupu alternativnim izvorima finansiranja, kao i u razvoju klastera.

Kako je saopšteno, na listi evropskih zemalja Srbija je preskočila dva stepenika i sada zauzima 32. mesto od ukupno 39 zemalja, ali je i dalje po indeksu inpvativnosti ispod evropskog proseka.

U regionu iza Srbije su Crna Gora koja zauzima 60. poziciju, sledi Severna Makedonija na 66. mestu, dok BiH (70) i Albanija (84) zaostaju.

Šampion inovacija i ove godine je Švajcarska, dok su SAD na drugom mestu i Švedska na trećem mestu, a u vrhu liste su i Britanija, Holandija, Južna Koreja, Singapur, Nemačka, Finska i Danska.