EU se nada da će se Vučić i Kurti na narednom satnaku složiti oko aneksa plana koji obuhvata jasan kalendar kada treba ispuniti sve elemente iz evropskog dogovora.

Evropska strana smatra da je diskusija o ovom predlogu zatvorena nakon što su se Vučić i Kurti usaglasili oko teksta predloga na sastanku 27. februara u Briselu.

U Briselu smatraju da bi, bez aneksa o implementaciji koji se smatra integralnim delom dogovora, evropski predlog predstavljao samo “političku deklaraciju, bez ikakve pravne ili političke obaveze za strane”.