Kako je novinarima, ispred Gradske uprave, rekao odbornik Uroš Tešmanović  politička korupcija se možda pojavljuje već u prvoj tački dnevnog reda, gde se razmatra stambeno pitanje ratnih invalida, što je ranije tražio sadašnji samostalni odbornik Vuk Stanić u zamenu za svoju podršku gradskoj vlasti.

„Danas sasvim slučajno, na prvoj sednici imamo upravo to pitanje“, rekao je Tešmanović i naglasio da, ukoliko je to tačno, radilo se o nedozvoljenoj političkoj trgovini.

On je ukazao i na kršenje poslovnika, navodeći da dnevni red i sav materijal treba odbornicima da se dostavi sedam dana ranije ali da oni još uvek ne znaju imena direktora javnih institucija o čijoj će se smeni danas raspravljati.

Dodao je da se direktori još uvek biraju u statusu vršilaca dužnosti i da su zbog toga „uvek u strahu“ političke partije koja ih je izabrala.