Radojević je dodao da se ne može za 15 minuta iseliti farma krava, svinja ili bikova sa jednog na drugo mesto.

„Tim ljudima se mora dati i vreme i novac da bi mogli da oslobode svoja imanja za rušenje i izgradnju autoputa. Nikako se ne sme ugrožavati njihovo pravo na privatnu svojinu i pravo na izbor kada menjaju mesto stanovanja i to ne svojom voljom“, rekao je Radojević na konferenciji za novinare u Čačku.