Radovanović je kazala da je neophodno učiniti sve da se pomogne ženama koje su žrtve nasilja, silovanja i trgovine ljudima, kako bi one bile “ohrabrene da prijave nasilje i da nastave život”.

Slavica Radovanović je istakla da je posebno važno da se zakon izmeni tako da oni nakon izdržavanja kazne ne budu prepušteni sami sebi, nego da budu pod nadzorom i kontrolom.

“Tražićemo i formiranje koordinacionog tela koje će pratiti femicid i da sve institucije zadužene za ovakva postupanja usklade svoje propise i usmere ih ka pomoći žrtvama i unaprede svoja postupanja”, rekla je Radovanović.

Poslanica Narodne stranke je podržala prosvetne radnike koji na ulicama protestuju zbog nasilja u školama i vršnjačkog nasilja i navela da u parlamentu nije formirana Ženska parlamentarna mreža, a da su objave na sajtu parlamenta “politička zloupotreba usmerena protiv Narodne stranke”.

Potpredsednica Narodne stranke Sanda Rašković Ivić rekla je da su se poslanice “uglavnom iz opozicije” danas u parlamentu sastale sa predstavnicima nevladinih organizacija koje se bave ženskim pitanjima u okviru akcije “16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama”.

“Razmenile smo mišljenja i iskustva i napravile smo plan akcije. U toku sastanka je vladalo veliko razumevanje i sinergija i dogovorili smo se šta ćemo dalje raditi”, rekla je Rašković Ivić.

Ona je pozvala i druge narodne poslanice da preko odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova zajedno organizuju javna slušanja u parlamentu.