U mišljenju upućenom Venecijanskoj komisiji, Narodna stranka je navela da izmene Ustava koje su se odnosile samo na pravosudje, “neće biti dovoljne niti delotvorne u ostvarivanju nezavisnosti sudske vlasti i samostalnosti javnog tužilaštva, zato što devijacije u političkom sistemu u Srbiji sistemski generišu političke i druge, nepodnošljive uticaje na sudsku vlast i javno tužilaštvo”.

“Vladajuća politička stranka nema političku volju da se liši kontrole nad sudskom vlašću i javnim tužilaštvom, zbog čega je i izostala celovita ustavna reforma”, navodi se u mišljenju dostavljenom Venecijanskoj komisiji.

Ocenjeno je i da u radnim nacrtima pravosudnih zakona “nije jasno razgraničena dozvoljena kritika sudske praske i prakse javnog tužilaštva koja je neophodna u demokratskom društvu od neprimerenog uticaja na sudije i tužioce korišćenjem javnog položaja, medija i javnog istupanja”.

“Propušteno je da se postupak izbora i razrešenja, najpre, članova Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva, a zatim i sudija i tužilaca, predsednika sudova i starešina javnih tužilaštava učini transparentnijim i otvorenim za učešće stručne javnosti, što je neophodno da se time ostvari šira društvena kontrola rada sudske vlasti i javnog tužilaštva”, ocenili su iz Narodne stranke.