“Predložila sam u budžetu za narednu godinu da se izdvoje sredstva za urgentno, ali niko iz vladajuće većine nije glasao za taj predlog, a to je vanstranačka tema. Nije reč o sigurnoj kući, nego mestu na kojem bi žrtva dobila pravnu i stručnu pomoć predstavnika svih institucija koji bi tu bili prisutni”, rekla je Radovanović Radio-televiziji Vojvodine.

Ocenila je da “dok vladajuća većina odbija da se to važno pitanje reši, iz budžeta se izdvaja 540 miliona evra za Nacionalni stadion”.

“Ne može da se kaže ‘imamo sigurne kuće’, a te sigurne kuće ne rade, što je sramota. Sigurne kuće su pri centrima za socijalni rad, a zvanično opravdanje je da tamo nema ko da radi. Neka se postojeće sigurne kuće pretvore u prihvatilišta. Postoji mnogo psihologa, socijalnih radnika i ljudi iz nevladinih organizacija koji bi volontiralli”, rekla je Radovanović a prenela Narodna stranka.

Navela je i da je potrebno usvojiti set mera za pomoć žrtvama nasilja u porodici, koji podrazumeva zapošljavanje i smanjenje plaćanja komunalnih računa, kako bi se žrtve ekonomski osnažile.

Poslanica Narodne stranke je ocenila i da su institucije zakazale u zaštiti žrtava nasilja u porodici, silovanja i trgovine ljudima i da se pokazala manjkavost sistema.

“Niko od nadležnih u institucijama do sada nije snosio odgovornost za propuste kada su se dogadjala ubistva žena i dece, niti su ministarstva pokrenula proces utvrđivanja odgovornosti radnika u institucijama zaduženih za ljude koji su počinili zločine”, rekla je Radovanović.

Dodala je da se Narodna stranka zalaže za uspostavljanje koordinacionog tela za praćenje femicida i za izmene Krivičnog zakonika.