Narodna stranka se zalaže za zabranu iskopavanja litijuma na celoj teritoriji Srbije i o tome je usvojila i deklaraciju, koja je postala sastavni deo programa stranke.

Članovi, aktivisti, funkcioneri i poslanici Narodne stranke godinama upozoravaju na pogubnost namere režima da širom Srbije otvori 40 rudnika, jer bi to trajno zatrovalo veliki deo državne teritorije.

Dosledno se borimo protiv pretvaranja Srbije u trovačnicu i upozoravamo da to može biti samo u ličnom interesu nekolicine korumpiranih ljudi u vrhu vlasti, koji u otvaranju rudnika vide još jednu priliku da korupcijom povećaju svoje već ogromno lično bogatstvo.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, kako je ocenila stranka, “glavni agent” Rio Tinta u Srbiji i on se javno zalaže za kopanje litijuma, dok “istovremeno besramno obmanjuje narod da će živeti bolje ako mu stranci otruju zemlju, reke i vazduh”.