Jovanović je naveo da bi Skupština na toj sednici trebalo da usvoji Rezoluciju Narodne stranke o osnovnim principima za dalje političke aktivnosti radi zaštite državnog i nacionalnog interesa na Kosovu, koja je ranije podneta parlamentu.

“Dešavanja prethodnih dana na Kosovu i Metohiji dovela su do ozbiljnog ugrožavanja mira i bezbednosti srpskog naroda na prostoru naše južne pokrajine. Zaštita srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji, kao i očuvanje teritorijalne celovitosti Republike Srbije moraju biti najviši državni i nacionalni prioritet”, istakao je Jovanović.

“Republika Srbija, u skladu sa svojim Ustavom, voljom građana i međunarodnim pravom, ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost AP Kosova i Metohije”, dodao je Jovanović.

Jovanović je podsetio Orlića da je poslanička grupa Narodne stranke u prethodnom periodu uredno podnela Skupštini Srbije dve Rezolucije o osnovnim principima za dalje političke aktivnosti radi zaštite državnog i nacionalnog interesa na Kosovu.

“Od izuzetnog je značaja da se te rezolucije što hitnije nađu na dnevnom redu”, naveo je Jovanović.

“Reč je o pitanju od prvorazrednog državnog i nacionalnog značaja, te Vas pozivamo da po hitnom postupku zakažete sednicu na kojoj bi Narodna skupština bila obaveštena o dešavanjima na prostoru Kosova i Metohije, kao i da Skupština usvoji rezoluciju koju je podnela Narodna stranka”, naveo je Jovanović.