„Upućivanje pitanja MSP zahteva ozbiljnu diplomatsku veštinu da se pronadje formulacija koja odgovara inicijatoru, a koja je ujedno prihvatljiva većini država na svetu. Pitanje koje je postavljeno je bilo korektno: ‘Da li je jednostrano proglašenje nezavisnosti od strane privremenih institucija samouprave na Kosovu i Metohiji u skladu sa medjunarodnim pravom'“, rekao je Doklestić.

Prema njegovim rečima, sud je, umesto da odgovori na postavljeno pitanje, odlučio da „samoinicijativno izmeni“ postavljeno pitanje i da odgovori na drugačije pitanje: „Da li deklaracija o nezavisnosti Kosova krši medjunarodno pravo“.

„Reč je o zameni teza koja je lako uočljiva svakom iskusnom pravniku – umesto da se odgovori da li čin secesije Kosova ima pravni osnov u medjunarodnom pravu, MSP je odlučio da se bavi pitanjem da li dokument pod nazivom ‘Deklaracija o nezavisnosti’ krši medjunarodno pravo“, kazao je on.

Predsednik Pravnog saveta Narodne stranke ocenio je da je „kod tako zamenjenih teza, sud našao da je taj dokument privatni dokument grupe gradjana, a ne akt privremenih institucija na Kosovu“.

„Kao takav taj akt nije predmet nije predmet interesovanja i regulisanja medjunarodnog prava, te ga stoga ne može ni kršiti. To je mišljenje MSP“, naveo je Doklestić.