Pored oružanih snaga domaćina, učesnici vežbe “Ramštajn Legasi 2024” su snage PVO iz Češke, Finske, Francuske, Grčke, Italije, Litvanije, Mađarske, Nemčke, Poljske, Portugala, Slovačke, Slovenije, Turske i Velike Britanije i agencije NATO.

U NATO procenjuju da su dronovi kamikaze ozbiljan izazov i zato će do 14. juna proveriti sadejstvo multinacionalnih baterija PVO i letećih radarskih osmatračkih stanica E-3 AWACS iz flote NATO i E-7 iz turske avijacije.

U okviru vežbe biće izvedena gađanja jedinica PVO u Bugarskoj na poligonu Šabla i u Rumuniji na poligonu Kapu Midija a cilj je da se pod vodstvom Savezničke vazdušne komande (Allied Air Command) proveri rad sistema osmatranja i javljanja, rukovođenja i komandovanja i obuka jedinica PVO u manevru i gađanju na poligonu.

U skladu sa realnim pretpostavkama, osim obuke sa raketnim sistemima velikog dometa kao što su Patriot i HAWK iz rumunske vojske koristiće se protivavionska oruđa kratkog dometa – laki prenosi raketni sistemi PVO i cevna oruđa.

Pre dve godine održana je vežba “Ramštajn Legasi 2022” na kojoj je težište bilo na PVO pribalitičkih država i Poljske a sada se proverava rad partnera iz NATO u zaštiti crnomorskog bazena.

Najviše pažnje u NATO privukli su dronovi-kamikaze koje ruska vojska koristi za dejstva po ukrajinskoj pozadini. Radi se o letelicama Šahed 136 iranskog porekla dometa nekoliko stotina kilometara pri brzini krstarenja od 150-170 kilometara na čas.

Na maršruti letelica koristi inercijalni navigacijski sistem sa korekcijom satelitskom navigacijom. Od početka jeseni 2022. godine koriste se u ruskoj vojsci, ali zbog prikrivanja preimenovani su u Geran-2. Stvarno poreklo jasno se videlo jer su letelice bile identične iranskim.

Dronovi kamikaze poput Šaheda 136 su vrlo skromnog radarskog odraza ali su bučni i po njima ukrajinska PVO dejstvuje protivavionskim cevnim oruđima.

U međuvremenu u Rusiji u posebnoj ekonomskoj zoni Alabuga u Tatarstanu pokrenuta je serijska proizvodnja modifikovane varijante drona.

Komentari (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *