Hemija lunarne površine je neophodna za otkrivanje petroloških karakteristika kako bi se razumela evolucija Meseca.

Postojeće hemijsko mapiranje zasnovano na lunarnim uzorcima koje su prikupili Apolo i Luna moglo je da otkrije samo evoluciju Meseca pre tri milijarde godina, propuštajući kritični kasni period.

Međutim, dokazano je da lunarni uzorci koje je donela kineska misija Čang’e-5 nose informacije o mladoj vulkanskoj aktivnosti pre oko dve milijarde godina i karakterističnom sastavu materijala.

Istraživački tim je tačno procenio sadržaj glavnih elemenata na površini Meseca kombinujući podatke uzoraka iz Čang’e-5, Apola i Lune sa modelom inverzije zasnovanim na dubokom učenju, rekao je Jang Čen, profesor na Univerzitetu Đilin.

Oni su potom kreirali novu mapu distribucije hemijskog sastava lunarne površine sa visokom preciznošću i visokom rezolucijom, koja je sveobuhvatno odražavala hemijske karakteristike površine Meseca.

IIstraživači su takođe kalibrisali jedinice mladog bazalta lunarnih mora (young mare basalt units) na osnovu novog proračuna sadržaja elementa, što će pružiti pouzdane podatke za istorijske studije magmatske aktivnosti i termalne evolucije u kasnom lunarnom periodu i za buduće misije pribavljanja lunarnih uzoraka, rekao je Jang.

Ouiang Zijuan, vodeći kineski naučnik i prvi glavni naučnik kineskog projekta lunarne sonde, takođe je bio uključen u studiju.

Studija je nedavno objavljena u časopisu Nejčer komjunikejšens (Nature Communications).