Istakli su da su samo od početka ovog meseca četiri žene ubili muškarci, da na godišnjem nivou u Srbiji oko 30 žena izgubi život na ovaj način, te da je u poslednjih deset godina više od 300 žena ubijeno u femicidu.

“Femicid se nikad ne dešava nasumično i bez upozorenja i najčešće je kulminacija različitih vidova fizičkog, emotivnog, ekonomskog i psihičkog nasilja koje je žrtva prethodno trpela. Utvrđeno je da je veliki broj žena ubijenih u porodično-partnerskom odnosu ranije prijavilo nasilje, ali nisu dobile adekvatnu pomoć i zaštitu od nadležnih institucija”, navedeno je u saopštenju.

Pokret Ne davimo Beograd se zalaže za odlučniji institucionalni odgovor na nasilje nad ženama, koji uključuje temeljnu procenu rizika, revnosnu i pravovremenu koordinaciju svih insititucija, ali i uključivanje ženskih organizacija u sistemski odgovor.

Dodali su da je neophodno uspostaviti centralnu evidenciju i registar svih slučajeva nasilja nad ženama, a posebno mehanizam na nacionalnom nivou za praćenje i analizu slučajeva femicida (Femicide Watch).

Kao jedan od prvih koraka u pravcu rešavanja ovog gorućeg problema, narodna poslanica i članica Ženske grupe Biljana Đorđević je, kao članica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, podnela formalni zahtev za organizovanjem javnog slušanja o femicidu, ali ono za sada nije zakazano.

Današnji dan, 18. maj, je nacionalni dan sećanja na žrtve nasilja koji je ustanovljen 2017. godine kao dan sećanja na sedam žena koje su ubijene u roku od 72 sata, 16, 17. i 18. maja 2015. godine.