Veselinović je kazao i da bi gradsko javno pravobranilaštvo trebalo da se odrekne prihoda od naplate sudskih troškova od tetkica i spremačica u vrtićima, koje, po odluci više sudske instance, na ime izgubljenih procesa protiv države, treba da ih plate.

Tokom analize je je ocenjeno i da problem sa funkcionisanjem javnog prevoza neće biti rešen, te ukazano da budžetom nisu predvidjena sredstva za nabavku novih autobusa i tramvaja.

Rečeno je i da i je planirano da novo preduzeće za naplatu karata u javnom, prevozu zaposli 650 osoba, odnosno kontrolora koji bi na godišnjem nivou koštali tri miliona evra, te izražena sumnja da će oni uspeti da obezbede nešto veću naplatu od te cifre.

Ocenjeno je i da su izdvajanja za energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine trebala da budu veća.