Pokret je upitao da li je Uprava za sprečavanje pranja novca proverila poreklo sredstava kojim će biti kupljen ovaj simbol Beograda napominjući da je kupac Aleksandar Kajmaković “ranije hapšen zbog veze sa kriminalom”.

U saopšenju je navedeno da su stanovnici Geneks kule, uz podršku drugih građana i članova pokreta Ne davimo Beograd, ranije izneli svoje ideje i planove o raspolaganju ovim prostorom, ali vlast nije razmotrila ni jedan od predloga.

Kako je navedeno postoji trend rasprodaje velikog broja javnih zgrada, spomenika kulture kao i zemljišta privatnim licima.
Zbog svih tih postupaka, od kojih je prodaja Geneks kule poslednja, Ne davimo Beograd zahteva od Grada Beograda da prestane sa sličnim praksama koje su u “potpunosti van interesa zaštite kulturne i javne svojine grada”.