Pokret je saopštio da je neshvatljivo da u zemlji u kojoj deca, mladi i roditelji trpe najveće udare ekonomskih izazova, iznos dečijeg dodatka bude ovako mali.
“Najnovije povećanje od samo 300 dinara, nije stvarno uvećanje već je suštinski smanjenje dečjeg dodatka, ako se u obzir uzme godišnja inflacija od preko 15 posto. Rešenjem resornog ministra Nikole Selakovića iznos dečjeg dodatka se određuje u iznosu od 3.830 dinara. Imajući u vidu trenutnu visinu inflacije od 15 odsto, ovo povećanje je potpuno nedovoljno”, navedeno je u saopštenju.

U amandmanima na predlog budžeta za 2023. godinu, poslanici Ne davimo Beograd predložili su da se obuhvat dece pokrivene dečjim dodatkom sa 245.000 poveća na 415.000.

Dodali su i da je primenom Zakona o socijalnoj karti čak 22.000 korisnika različitih vidova socijalne pomoći ostalo uskraćeno za nadoknade koje bi im pomogle da prebrode teške životne okolnosti.

“Po pooštrenim kriterijumima bilo je čak dovoljno da ste negde sakupili i naplatili sekundarne sirovine da biste bili skinuti sa određenih socijalnih programa. Istovremeno je u potpunosti zanemarena uloga socijalnih radnika u sprovođenju socijalne politike”, ocenili su iz pokreta.